Technológie, ktoré v sebe ukrývajú montované pasívne domy

Pasívny dom využíva technológie, ktoré reflektujú súčasné vývojové trendy a požiadavky na energetickú úspornosť.

Pasívne domy vyžadujú premyslené plánovanie. Ich koncept musí byť zvládnutý nielen z pohľadu dispozície a funkčnosti, ale aj dlhodobej využiteľnosti. V ideálnom prípade ide o dom, ktorý si zachová svoj štandard bývania a výhody s ním spojené po celú dobu užívania minimálne jednou generáciou, bez nutnosti rozsiahlej rekonštrukcie. Najväčší dôraz sa kladie na komplexnosť riešenia stavby a použitie efektívnych moderných technológií. Práve o technológiách, ktoré sú súčasťou pasívnych domov, si viac povieme v nasledujúcich riadkoch.

Technológie pomáhajú šetriť energie

Aj keď sa pasívne domy v slovenských podmienkach budujú čoraz častejšie, i naďalej ich sprevádza nedostatok informácií o kľúčových prvkoch domu. Medzi nimi je aj technologická stránka. Panujú obavy, že pasívny dom je pretechnizovaný a v prípade poruchy jedného z kľúčových komponentov, dom prestáva “fungovať” a prichádza o jednu zo svojich predností – schopnosť efektívne šetriť teplom. Pravdou je, že na moderný pasívny dom sa kladú vysoké požiadavky, najmä z pohľadu narábania s energiami.

V porovnaní s klasickou stavbou domu spred pár desiatok rokov je súčasná legislatívna požiadavka prísna – cieľom je dosahovať niekoľkonásobne nižšiu spotrebu tepla. Požiadavky a normy na energetickú úspornosť budov v tomto prípade znejú jasne a používanie technologických systémov sa preto stáva nevyhnutnosťou.

Od januára 2021 už totiž musia byť nové domy postavené ako domy s takmer nulovou spotrebou energieenergetická trieda A0. To znamená, že pri hodnotení energetickej hospodárnosti budovy sa vychádza z viacerých kritérií. Posudzuje sa zvlášť:

  • potreba energie na vykurovanie
  • potreba energie na prípravu teplej vody
  • potreba energie na vetranie
  • osvetlenie resp. iné

Celková dodaná energia musí pre rodinné domy postavené od roku 2021 spĺňať kritériá ≦ 54 kWh/m2.a (hodnotenie A). Primárna energia – globálny ukazovateľ musí byť 54 kWh/m2.a – potom je objekt z hľadiska globálneho ukazovateľa primárnej energie zatriedený do kategórie A0.  (Viac vo Vyhláške č. 364/2012 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.)

Práve preto naše montované pasívne domy obsahujú kompletný systém technológií, ktoré tento komfort zabezpečujú na nadštandardnej úrovni.

Čo by mal “vedieť” pasívny dom?

  • Stará sa o kvalitný vzduch v interiéri a vetranie, dokonca bez vašej asistencie (rekuperácia)
  • Zabezpečí optimálny teplotný komfort počas zimy aj leta s dôrazom na nízku spotrebu primárnej energie (rekuperácia, podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo)
  • Chráni interiér pred nadmerným prehrievaním počas leta (správna orientácia na svetové strany, automatické vonkajšie tienenie)
  • Efektívne využíva slnečnú energiu a domáce systémy ukladania energie (solárne kolektory, fotovoltaické panely, tepelné zisky cez okná) – tzv. energetická sebestačnosť
  • Zaistí teplo a teplú vodu pri nečakanom výpadku hlavných technológií (menší zdroj sálavého tepla, cez fotovoltaiku)

Žiadne starosti navyše

Ak majú budúci majitelia investovať do technologických systémov, potom je na mieste očakávať, že získajú bezstarostné a komfortné bývanie.

Chod týchto systémov by mal byť v prvom rade ekonomický. Úsporu na mesačných výdavkoch by ste mali pocítiť takmer okamžite. Ak ste mali napríklad doteraz mesačné platby za energie v sume 150 – 200 eur, v pasívnom dome môžu byť vaše platby štvrtinové.

Ďalším lákadlom je bezpečnosť, bezobslužnosť systémov a spoľahlivý chod, ktorý automaticky vyhodnocuje kvalitu vzduchu (riadené vetranie – rekuperácia) a optimálne teploty v interiéri, či je leto alebo zima. Pre jednoduché porovnanie – v staršom dome, kde centrálne vykurovanie zabezpečuje kotol na tuhé palivo alebo teplovzdušný krb s prieduchmi, je udržiavanie tepla závislé aj od ľudského faktoru (dokladanie dreva, vynášanie popola). Prevádzka pasívneho domu je zameraná na automatické riadenie pomocou snímačov a meračov. Svoje individuálne požiadavky môžete kedykoľvek zadať napríklad z pohodlia gauča cez aplikáciu v telefóne.

Pozrite, aké technológie od renomovaných európskych výrobcov inštalujeme do našich montovaných pasívnych domov.

Pre rýchlu orientáciu vám v krátkosti predstavíme hlavné technológie, ktoré sú typické pre pasívne domy súčasnosti. Technicky však nejde o žiadne novinky, pri ktorých by ste mali mať obavy o ich účinnosť, životnosť a výsledky. Rekuperácia a tepelné čerpadlo sú vynálezy overené dlhými rokmi používania. Zlacneli vďaka technologickému pokroku a stali sa dostupnou alternatívou pre rodinné domy.

Rekuperácia pre zdravý a hygienický vzduch

Jedným zo spôsobov, ako znížiť spotrebu energií na vykurovanie, sa stala rekuperácia. Ide o systém riadeného vetrania, ktorý má za hlavnú úlohu privádzať do interiéru čerstvý vzduch, no zároveň eliminovať tepelné straty pri jeho výmene – to všetko bez nutnosti otvárať okná.

Pri klasickom otvorení okna síce v miestnosti za niekoľko minút dôjde k výmene vzduchu za čerstvý, spolu s vydýchaným vzduchom však unikne aj veľké množstvo tepla.

Pasívne domy sú realizované s výborne tesniacimi oknami, kvalitnou izoláciou a s dôrazom na minimalizovanie tepelných mostov. Jednou z ich úloh je udržiavať optimálnu interiérovú teplotu pri minimálnej spotrebe energie na vykurovanie. Takáto nepriepustnosť však môže mať za následok zvyšujúcu sa vzdušnú vlhkosť, vyššiu koncentráciu oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri vydychovaní a tiež riziko vzniku plesní. Efektívny rekuperačný systém, ktorý pracuje 24 hodín denne 365 dní v roku si s tým však dokáže hravo poradiť.

Rekuperačný systém tvorí v základe výmenník tepla a rozvody vedúce do každej miestnosti. Jeho úlohou je zabezpečiť pre interiér čerstvý vzduch, ktorému však vzduch odchádzajúci z interiéru odovzdá väčšinu tepla. Nie je to teda klasické vetranie, kedy všetko teplo “vyletí” von oknom. V interiéri nedochádza k teplotným výkyvom, dom efektívne šetrí energiami a už jedno varenie obeda sa postará o príjemné teplo v celom dome.

Navyše – rekuperácia odbúrava nadmernú vlhkosť v dome a systém filtrov zachytáva pele a prach. Vzduch v dome je čerstvý, s ideálnou vlhkosťou a zbavený častíc, ktoré škodia alergikom a malým deťom. Výnimočný systém vetrania pre zdravé bývanie!

Riešenia pre pohodlné a efektívne teplo domova

Pasívne domy už štandardne nepotrebujú veľké vykurovacie teleso, ktoré je zdrojom emisií oxidu uhličitého. V popredí záujmu sú ekologické spôsoby vykurovania a ohrevu vody. Jedným z nich je tepelné čerpadlo, ktoré je zaujímavou alternatívou plynových kotlov a klasických kotlov na fosílne palivá.

Ide o zariadenie, ktoré je navrhnuté tak, aby získavalo teplo z nízkoteplotných zdrojov z okolia domu (zo vzduchu, vody, či zeme), ktoré bežne nie je využiteľné, no neustále nás obklopuje. Následne toto teplo transformuje na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá je už použiteľná vo vykurovacom systéme a na ohrev vody. Ide o konštrukciu poháňanú elektrickou energiou, v ktorej prebieha termodynamický obeh.

V pasívnych domoch sa tiež môžete stretnúť s komfortným podlahovým vykurovaním, ktoré sa dá ovládať cez termostaty pre každú izbu zvlášť. Ďalším riešením môže byť energeticky úsporný elektrokotol alebo vlastná fotovoltaická elektráreň, ktorá podporí energetickú sebestačnosť. Vďaka nej môžete mať teplú vodu a elektrickú energiu takmer zadarmo.

Chcete vedieť viac?

Ako postaviť pasívny dom? Ktoré podmienky musí pasívny dom spĺňať? Potrebujú tieto technológie v dome vyhradenú špeciálnu miestnosť? Ozvite sa nám a všetky otázky s vami radi preberieme. Nájdeme vhodnú kombináciu technológií pre váš montovaný pasívny dom, aby táto investícia priniesla reálne úspory na prevádzke a mesačných nákladoch.

Staviame po celom Slovensku

Pozrite si našu interaktívnu mapu
plnú skvelých referencií a krásnych
domov po celom Slovensku.

Referencie po celom Slovensku pin-svk