1. Prvotné stretnutie

Už pri prvom stretnutí na našom vzorovom dome a, samozrejme, ak sa zákazník rozhodne pre spoluprácu s nami, začína intenzívna spolupráca, ktorá je založená na komunikácii a poradenstve, ale hlavne vypočutí si zákazníkových nárokov a predstáv.

Zodpovedaním všetkých jeho otázok si zákazník urobí presnú predstavu o celom procese od projekcie až po samotné odovzdanie pasívneho domu. Stretávame sa ale i s prípadmi, keď zákazníci už videli naše stavby, prípadne sme stavali už ich známym a podobne, kedy nepotrebujú navštevovať náš vzorový montovaný dom, lebo všetky odpovede na otázky už majú zodpovedané od nich.

Nie je nutné preto zahájiť spoluprácu stretnutím v našom vzorovom dome v Ivachnovej, resp. nie je to podmienka. Vtedy nás zákazník len kontaktuje telefonicky alebo mailom pre skontaktovanie sa s našim projektantom.

2. Projekcia

Ďalším krokom, ktorý zákazníka posunie bližšie k jeho vysnívanému montovanému domu, je úzka súčinnosť s našim projektantom, ktorý vyhotoví celý projekt pre stavebné povolenie. Projektant zákazníkovi poradí, prípadne, ak chce zákazník urobiť nejaké úpravy v projekte, aby to spĺňalo i praktickú stránku bývania.

3. Cenotvorba

Následne nám zákazník prepošle mailom jeho upravený projekt montovaného pasívneho domu /prípadne vyhotovený individuálny projekt/, ktorý presne naceníme.

V dobe, keď sa vybavuje stavebné povolenie, máme čas na vyšpecifikovanie produktov, ktoré chce zákazník dodať /typ okien, podlahy, hrúbka zateplenia, typ kúrenia…/.

Potom pripravíme zmluvy o dielo a čakáme na vydanie stavebného povolenia

Až po vydaní stavebného povolenia podpisujeme zmluvy o dielo, keďže do zmlúv vpisujeme aj termíny začatia stavby a ukončenie /bez vydaného stavebka by sme nevedeli stavbu reálne zaradiť do výstavieb/.

Pri podpise zmlúv si doladíme otváranie okien /pravé, ľavé/, typ vchodových dverí, farbu krytiny.

4. Obsah projektovej dokumentácie

Po vyhotovení projektu Vám odovzdáme pre potreby vybavenia si stavebného povolenia 4 paré kompletácie projektovej dokumentácie v znení:

 • Architektonicko-stavebné riešenie:sprievodná správa,technická správa
 • Pôdorys základov
 • Pôdorys prízemia / u poschodových domov i Pôdorys podkrovia/
 • Rez
 • Pohľady
 • Energetický posudok
 • Situácia+zakreslenie Inžinierských sietí
 • Osadenie stavby na pozemok
 • Statické posúdenie(textová a výkresová časť)
 • Elektroprojekt (elektroinštalácia a vonkajšia prípojka)
 • Zdravotechnika (rozvod vody a kanalizácie,projekt vodomernej šachty s vodomerom,projekt žumpy resp.napojenia kanalizácie)
 • Požiarna ochrana

POZNÁMKA: Toto vyhotovenie kompletácie projektovej dokumentácie spĺňa požiadavky pre vybavenie stavebného povolenia. Sú však prípady, kedy si Stavebný úrad vyžiada nejaké doplnenia. Vtedy náš projektant pripraví a dodá podklady pre doplnenie avšak s finančným navýšením, ktoré sa dohoduje individuálne.

5. Realizácia domu

A konečne nasleduje samotná výstavba domu. V prípade záujmu o realizáciu vonkajších prípojok k domu (elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizácia) pri výstavbe základovej dosky kontaktujte nášho projektanta p. Tomáša Brňáka.

Siete musia byť dotiahnuté na hranicu pozemku.

Keď máme prípojky vysporiadané, prechádzame na Hrubú stavbu. Pri tejto etape hlavný tesár so zákazníkom prekomunikuje ešte dodatočne, či ideme teda presne podľa projektu alebo ešte nejakú priečku posúvame atď… Zároveň sa pri hrubej stavbe položí strešná krytina a namontujú okná.

Po tejto etape pokračuje rozsiahlejšia etapa Holodom. Táto etapa je zvlášť rozsiahlejšia na komunikáciu, nakoľko tu preberáme jednak profesie: vodoinštaláciu, elektroinštaláciu, ale takisto si vyberáte z našich vzorkovníkov farbu omietky, prípadne typ podláh a interiérových dverí.

Parťák, ktorý je poverený realizáciu etapy Holodom s Vami prejde všetky náležitosti, vymeria  m2 omietky, pokiaľ si vyberiete farebnú dvojkombináciu. Po ukončení tejto etapy prechádzame na poslednú etapu výstavby etapu Na kľúč.

Tu prichádzajú jednotlivo na stavbu: maliari stien a stropov, potom obkladači a nakoniec podlahári. Keď je dom dokončený, prechádzame, po skontrolovaní stavby a odstránení prípadných nedostatkov, ku odovzdaniu domu do Vášho užívania. Pri odovzdaní dostávate od nás certifikáty od materiálov, revízie, stavebný denník a energetický certifikát.

6. Záručný a pozáručný servis

Dielo je vyhotovené a odovzdané, majiteľ spokojne býva…. Ale môžu sa vyskytnúť situácie, že sa naruší vizuálny alebo technický stav diela počas záručnej doby. Vtedy je nutné spraviť fotodokumentáciu tohto stavu a poslať nám ho mailom s opisom toho, čo sa udialo. My podľa vyhodnotenia situácie budeme vedieť, čo všetko treba k danému odstráneniu z našej strany pripraviť. Zákazníka obratom kontaktuje náš technik so zámerom dohodnúť si termín opravy tak, aby bol zákazník doma a sprístupnil nám miesto opravy.

Na Slovensku ešte sú stále firmy, ktoré žiaľ len predávajú a ak sa vyskytne situácia reklamácie vadného elementu na dome, tak sa veci nevybavujú a neriešia. My na takomto základe nefungujeme, našim zákazníkom ponúkame dokonca 15 ročnú záruku. Máme na tieto situácie vyhradeného technika, ktorý tieto reklamácie vybavuje k spokojnosti ďalšieho bývania.

Staviame po celom Slovensku

Pozrite si našu interaktívnu mapu
plnú skvelých referencií a krásnych
domov po celom Slovensku.

Referencie po celom Slovensku pin-svk