Novinky pre rok 2022 v pasívnych domov od BF-stavby

Do roku 2022 sme si pre vás pripravili niekoľko noviniek, vďaka ktorým budú pasívne domy od BF-stavby ešte kvalitnejšie.

Sme veľmi radi, že i v tejto náročnej dobe sa na nás obraciate so záujmom o výstavbu vášho domu a prejavujete nám dôveru. Naše pasívne domy neustále vylepšujeme a je naším cieľom ponúknuť klientom kvalitné a komfortné bývanie. Práve preto sme sa rozhodli ozvláštniť naše služby a rozšíriť portfólio o nové a inovatívne veci. Aké novinky prinesie rok 2022? Pozrite si všetko podstatné. Už teraz sa tešíme na budúcu spoluprácu.

Lepšia statika – Zosilnené KVH hranoly, obvodové steny a nosné priečky

  • Pre ešte lepšie statické vlastnosti domov plánujeme zameniť KVH hranol lepený z rozmeru 40 × 140 mm na rozmer 60 × 140 mm. Pevnosť a nosnosť stien sa tým podstatne zvýši a spolu s ňou aj statika a životnosť domu.

Meranie vzduchotesnosti – Blower Door testy na našich domoch

  • Pre vašu, ale taktiež aj pre našu potrebu plánujeme vykonávať Blower Door testovanie a zisťovanie možných únikov pár do stien. Týmto spôsobom máme zároveň možnosť zistiť, ako a či preniká hluk zvonku dovnútra domu a účinne ho eliminovať. Ak ste sa o Blower Door teste ešte nepočuli, pre lepšie vysvetlenie a pochopenie tejto detekčnej metódy si povieme viac v nasledujúcich riadkoch.

Aký význam má Blower Door test alebo test vzduchotesnosti budovy?

Súčasné štandardy na energetickú náročnosť domov sú pomerne prísne, preto je pri realizácii domov na mieste skontrolovať všetky dôležité informácie o kvalite stavby. Blower Door test (inak aj test vzduchotesnosti) budovy sa, ako už zo samotného názvu vyplýva, využíva na preverenie vzduchotesnosti. Netesnosti v konštrukcii domu môžu mať totiž za následok nadmerne energetické straty. A to zďaleka nie je všetko.

Pri teste podľa normy STN EN 13 829 sa určuje koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy. Technickejšie – ide o stanovenie celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Na základe tohto sa budovy delia do 4 nasledujúcich kategórií:

  • Energeticky pasívne budovy n50 = 0,6/h
  • Nízkoenergetické budovy n50 = 1,0/h s rekuperáciou tepla pri vetraní
  • Bežné budovy n50 = 1,5/h s núteným vetraním
  • Existujúce budovy n50 = 4,5/h s prirodzeným vetraním

Za zmienku stojí predovšetkým zistenie najviac kritických miest, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vzduchotesnosť domu. Nedostatky v tesnosti sa objavujú v stykoch okien a dverí s ostením, preto treba dbať na kvalitu osadenia a ich utesnenia. Ďalej sa netesnosti objavujú napríklad vo výlezoch do pokrovia, v spojoch protivetrových fólií a parozábran, dokonca aj v miestach prestupov elektrických káblov a rozvodov vzduchotechniky.

Uskutočnením Blower Door testu máme príležitosť získať o kvalite stavby cenné informácie a skorým zásahom eliminovať prípadné nedostatky. V netesných budovách totiž dochádza k zvýšenej spotrebe energie, keďže teplo uniká cez obvodový plášť. Zároveň sú tieto kritické prestupy náchylné na zvýšené hromadenie vlhkosti a kondenzátu. V netesnom dome tiež môžete pociťovať prievan, zvýšenú úroveň hluku z vonkajšieho prostredia a dokonca môžete v interiéri vo vyššej miere cítiť aj pachy / znečistenie z exteriéru, čo zhoršuje kvalitu vzduchu v dome.

Staviame po celom Slovensku

Pozrite si našu interaktívnu mapu
plnú skvelých referencií a krásnych
domov po celom Slovensku.

Referencie po celom Slovensku pin-svk