Priečková stena

Strop

Tepelný odpor stropu: R= 10,25 m2K.W-1
Strop 3D

Obvodová stena Štandard /zvonku-dovnútra/

Tepelný odpor obvodovej steny: R= 8,25 m2K.W-1
Obvodová stena štandard

Obvodová stena Extraštandard /zvonku-dovnútra/

Tepelný odpor obvodovej steny: R= 10,8 m2K.W-1
Obvodová stena Extraštandard

Podlaha /zvonku-dovnútra/
Podlaha Extraštandard