Prečo zatepliť dom zvonku minerálnou vlnou namiesto polystyrénom?

Téma, ktorou sa zaoberá takmer každý, kto sa rozhodol stavať dom.

Porovnanie polystyrénu a minerálnej vlny je z hľadiska tepelnoizolačnej kvality takmer to isté. Rozdielne sú tam len tisíciny v tepelnej vodivosti, čo je zanedbateľné.

Dôležitá vlastnosť je ale nehorľavosť materiálu, ktorú má len minerálna vlna. Polystyrén je horľavý a je na hranici vo výpočtoch pri požiarnej bezpečnosti.

Cenovo je určite dostupnejšie zatepliť polystyrénom ale pokiaľ je v blízkosti domu iná budova je nutné mať túto susediacu stenu zateplenú minerálnou vlnou.

Všetky posudky samozrejme vypracuje vo svojich výpočtoch požiarny inžinier, ktorý vyhotoví časť projektu s názvom Požiarna ochrana. Treba mať na zreteli i to, že základnou konštrukciou montovaného domu je drevo.

Samozrejme, že sa dá obísť tento zákon, zatepliť dom polystyrénom a máte ušetrené. No následky, môžu byť pri vzniknutí požiaru katastrofálne.

Nejde len o havarijný stav ale aj problémy s poisťovňou, ktorá bude zisťovať čím a hlavne prečo, bol dom zateplený iným materiálom ako vyžaduje požiarna norma. Je viac než možné, že poisťovňa nebude akceptovať dožadovanie sa preplatenia poistnej udalosti.

Cenový rozdiel medzi zateplením domu polystyrénom a minerálnou vlnou je na priemerne veľkom dome cca 1400eur s DPH, čo nie je až tak veľa v porovnaní s možnými rizikami.

Aj pre tieto skutočnosti, ktoré sme uviedli vyššie, sme sa rozhodli dať ako štandardné zateplenie zvonku minerálnu vlnu a to pre všetky naše modely domov.

Staviame po celom Slovensku

Pozrite si našu interaktívnu mapu
plnú skvelých referencií a krásnych
domov po celom Slovensku.

Referencie po celom Slovensku pin-svk